Khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại

Vào 12/02/2019

Bởi admin

Tài liệu dự án Bắc Kỳ Smart Life – Yên Phong Bắc Ninh
Bạn có thể tải file PDF hoặc xem online tài liệu giới thiệu dự án tại đây.